U bevindt zich hier: Startpagina

Alles over Natuurgeneeskunde

Welkom op www.natuurarts.nl

De dokter van de toekomst zal geen medicijnen meer geven,
maar zal zijn patiënten interesseren voor de zorg van het menselijk lichaam,
voor voeding en voor de oorzaak en de preventie van ziekte.

(Thomas Edison 1847)U bevindt zich op www.natuurarts.nl
, de meest uitgebreide homepage over natuurgeneeskunde en algemene geneeskunde.
Deze homepage is gemaakt door de artsen Johan Bolhuis en Alexandra Alons en is bedoeld om de natuurgeneeskunde en enkele gezondheidsbevorderende maatregelen vanuit de algemene geneeskunde onder de aandacht te brengen. Onder natuurgeneeskunde verstaan we een verzameling van geneeswijzen die het zelfhelend vermogen van de mens stimuleren. Het gaat hier om geneeswijzen die hun bestaansrecht bij een zelfstandige toepassing hebben bewezen, maar die zich er bovendien bij uitstek voor lenen om als aanvulling te worden geïntegreerd in de algemene geneeskunde. Voor een nog steeds groeiend deel van de natuurgeneeskunde bestaat namelijk wetenschappelijk bewijs in de vorm van zogeheten 'evidence based medicine', afgekort als EBM.

De natuurgeneeskunde omvat de volgende elementen: de orthomoleculaire geneeskunde, met inbegrip van de voedingsleer, fytotherapie, nutritionele oncologie, allergie behandeling en neuraaltherapie. In Nederland geldt de natuurgeneeskunde (nog) niet als een geneeskundige specialisatie, maar het mag verwacht worden dat dit in de komende jaren zal gebeuren vanwege de toename van wetenschappelijk bewijs voor haar effectiviteit en veiligheid. Buitenlandse projecten zoals bijvoorbeeld van het ‘National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM)' dragen hieraan bij, zie voor meer informatie: http://nccam.nih.gov/research

De arts als assistent van de natuurParacelsus noemde de arts een assistent van de natuur. Een goede arts kon volgens hem maximaal vijf patiënten per dag behandelen. Tegenwoordig kunnen we dan misschien dankzij automatisering en betere diagnostische middelen iets sneller werken, maar de meeste artsen zien minstens vier patiënten per uur, soms zelfs elke vijf minuten een patiënt. Door deze wijze van werken kun je onmogelijk rekening houden met voeding, sociale aspecten, familie omstandigheden, werk, karakter, gevoeligheid, aanleg, houding, overtuiging, geloof, liefde of gebrek er aan, etc.
Wanneer heeft uw arts voor het laatst met u doorgenomen hoe u eet, hoe u slaapt, hoeveel u beweegt, wat u stress geeft, wat u frustreert, hoe uw relatie is en of u uw talenten benut en plezier heeft in uw leven?

Met de huidige reguliere geneeskunde wordt vaak het belang van goede voeding en de lichaamseigen geneeskracht vergeten. In de meeste ziekenhuizen staan vlees en toetjes met veel suiker en slagroom (of pakjes suikerrijke drinkvoeding) op het menu om verzwakte kankerpatiënten te doen aansterken. En dat terwijl vlees (middels het haem en vooral het arachidonzuur wat erin zit) de groei van bepaalde tumoren doet bevorderen en suiker de afweer met bijna de helft kan verlagen.

Als arts leer je bijna niets over voeding. Als het te ingewikkeld wordt dan stuur je iemand maar naar een diëtist(e). Deze diëtisten weten vaak veel over voeding, maar meestal niet hoe je voeding als medicatie gebruikt. Per jaar verschijnen er bijna zevenduizend artikelen over vitaminen en mineralen in de reguliere medische literatuur en meer dan dertigduizend artikelen over de invloed van voeding. Uw huisarts of specialist leest hier meestal nog geen vijf procent van. Van artsenbezoekers zal hij of zij ook niet deze informatie ontvangen, want op voeding en voedingssupplementen valt veel minder te verdienen dan op reguliere middelen. Dit is met name omdat er geen patent op te verkrijgen valt. Bovendien kost het op de markt brengen van een geneesmiddel tenminste een paar miljoen euro.
Neem als voorbeeld magnesium. Mensen met suikerziekte en een te hoge bloeddruk en een magnesiumtekort krijgen een lagere bloeddruk als ze extra magnesium innemen. Een capsule magnesium kost ongeveer tien tot twintig eurocent per dag. Wil je hier een officieel geneesmiddel van maken, dan vallen voor de fabrikant nooit de kosten van registratie terug te verdienen. Bovendien mag iedereen het op de markt brengen, omdat er geen patent op zit. Gevolg: de meeste artsen krijgen geen reisje of boeken of een leuk congres met uitstapjes aangeboden om meer te leren over magnesium. Gevolg: u krijgt het niet voorgeschreven, terwijl TNO in 1995 al concludeerde dat het merendeel van de Nederlanders ernstige tekorten van bepaalde vitaminen en mineralen heeft en dat dit in de toekomst kan leiden tot ernstige klachten. Dat aanvulling van extra magnesium vaak zinvol is mag niet op een etiket van een potje magnesium, zie hier: de wet zegt: er worden geen vermeldingen gebezigd die beweren of suggereren dat een evenwichtige en gevarieerde voeding in het algemeen geen passende hoeveelheden aan microvoedingsstoffen kan bieden.

Met behulp van deze homepage willen we collega's, patiënten en andere geïnteresseerden informeren over een vorm van geneeskunde die veel meer aandacht verdient. Het betreffen alle natuurlijke of op zijn minst niet-toxische therapieën. Therapieën die we als arts ook rustig op onszelf zouden toepassen en meestal al hebben ervaren. Vaak wordt er beweerd dat indien deze zo weinig bijwerkingen hebben zij ook wel niet zal werken. Waar mogelijk zullen we u verwijzen naar wetenschappelijke artikelen en andere homepages. Wij hopen dat deze pagina's aanleiding geven voor discussies, patiënten ondersteunen in hun keus voor de hier geschetste natuurgeneeskunde en mogelijk kunnen bijdragen aan een prettiger leven voor velen.
Deze homepage is niet bedoeld als adviezen- of informatiebron voor zelfmedicatie en genoemde verbanden mogen niet worden geïnterpreteerd als zijnde een gezondheidsclaim. Een goede anamnese (vraaggesprek) bij een arts, een overzicht van de voorgeschiedenis, een lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullende onderzoeken zijn absoluut noodzakelijk voor het geven van een gericht en veilig advies. Wij raden patiënten dan ook aan om altijd eerst met een arts te overleggen of een bepaalde natuurlijke therapie als aanvulling kan worden gevolgd. Zie ook onze disclaimer.

-------------------------------------------------------------------------

© Niets uit deze homepage mag worden gekopieerd of vermenigdvuldigd op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Laatste wijziging op 10-11-2017 om 09:02

Ter overweging:

Een leven in stilte en vrijwillige eenvoud is de beste vorm van verzet tegen de verslaving aan de consumptiemaatschappij met haar mechanismen voor het voortdurend opwekken van nieuwe begeerten en behoeften.
Want deze maatschappij bevindt zich in een collectieve vlucht vooruit, bezeten door groei, geld en gemak, en gepaard gaand met de vlucht van het individu voor zichzelf, zich verliezend in verkwisting, vertier en verstrooiing, liefst begeleid door veel lawaai. Deze twee vormen van vluchten hangen innerlijk samen en versterken elkaar; beide ontvluchten de stilte en overstemmen haar.

Voor het regiem van consumentisme en materialisme waarin wij leven is niets zo bedreigend als een persoon die vrij en autonoom is en op wie de open of verborgen verleiders van producten, geld en reclame geen vat hebben. Het is iemand die daarentegen een elementaire behoefte heeft aan datgene wat zich aan gene zijde daarvan bevindt: waarheid, schoonheid en stilte, zowel in zichzelf als buiten. Terwijl de vlucht vooruit uiteindelijk leidt tot (zelf)destructie, is het behoud van de wereld gelegen in stilte. Cultiveren we dus de stilte in ons en buiten ons!

Ton Lemaire: Eenvoud als verzet
in: Vorm & Leegte 12/3, 29 .

Vandaag: 16 - sinds april 1996: 13987.