Home

Last Comments:

Archives:

01 Okt - 31 Okt 2004
01 Jan - 31 Jan 2005
01 Feb - 28 Feb 2005
01 Apr - 30 Apr 2005
01 Mei - 31 Mei 2005
01 Jun - 30 Jun 2005
01 Jul - 31 Jul 2005
01 Aug - 31 Aug 2005
01 Sep - 30 Sep 2005
01 Nov - 30 Nov 2005
01 Dec - 31 Dec 2005
01 Jan - 31 Jan 2006
01 Feb - 28 Feb 2006
01 Apr - 30 Apr 2006
01 Aug - 31 Aug 2006
01 Okt - 31 Okt 2006
01 Nov - 30 Nov 2006
01 Jan - 31 Jan 2007
01 Mrt - 31 Mrt 2007
01 Jun - 30 Jun 2007
01 Okt - 31 Okt 2007
01 Nov - 30 Nov 2007

Homeopathie en de Lancet

19 september 2005

Homeopathie en de Lancet: de verhulde feiten

Homeopathische artsen protesteren internationaal tegen vooroordeel en manipulatie bij wetenschappelijk onderzoek. Zij doen dit naar aanleiding van een recente, omstreden publicatie in het gerenommeerde medisch-wetenschappelijke tijdschrift de Lancet. De redactie concludeert onomwonden dat “voorgoed bewezen is dat homeopathie op placebo-effect berust”. Op basis van die conclusie wil de Lancet vanaf heden geen wetenschappelijk onderzoek over homeopathie meer publiceren.

De redactie baseert zijn stellige besluit op een uiterst discutabel onderzoek. De aanleiding tot het onderzoek is een voorafgaande, uitgebreide Zwitserse studie (PEK, 2005) waarin homeopathie en reguliere behandeling worden vergeleken. De resultaten zijn gunstig voor homeopathie. Sceptische onderzoekers (Shang ea) nemen aan dat dit berust op invalide onderzoek. Om dit aan te tonen analyseren zij het literatuuronderzoek, dat deel uitmaakt van deze PEK-studie. Zij selecteren voor hun eindconclusie 8 (uit 110) grote homeopathische onderzoeken van goede methodologische kwaliteit, maar maken de identiteit van deze 8 studies niet openbaar. Zij vergelijken de effecten met 6 geselecteerde reguliere studies. De eindconclusie luidt: het effect berust bij homeopathische behandeling op een placebo-effect en bij reguliere behandeling niet. (Shang ea, Lancet, 27 aug. 2005).

De lezer kan de redenering die voert naar de conclusie echter niet controleren. Ruim voor de publicatie is bekend dat de programmaleiding van de PEK-studie ernstige kritiek heeft op de toegepaste selectiecriteria en de conclusie. Geen van de onderzoekers is geschoold in homeopathie, de leider van het onderzoeksinstituut is zelfs een verklaard tegenstander. De onderzoekers maken van al deze feiten geen melding. Het artikel wordt juichend ontvangen door de Lancet. Hoe kan een tijdschrift van wereldreputatie zich zo laten beetnemen?

Lex Rutten gaat in bijgaand artikel Bewijs tegen homeopathie: de verhulde waarheid op zoek naar de onthutsende feiten achter de publicatie en analyseert de gegevens. Verrassend is, dat na zorgvuldige lezing van het artikel van Shang ea, een geheel andere conclusie zich aandient.

Zowel in de reguliere als in de homeopathische geneeskunde is veel onderzoek van slechte kwaliteit. Beter onderzoek leidt vaak tot minder overtuigende resultaten. Shang en zijn collega’s vergelijken dit laatste kritiekpunt bij homeopathisch en regulier onderzoek. De homeopathische onderzoeken blijken in 19% van de gevallen van goede kwaliteit. Bij de reguliere onderzoeken is dit 8 %. Bij verdere analyse van de gegevens blijkt dat het beschreven effect (beter onderzoek leidt tot minder goede resultaten) voor homeopathie juist minder opgaat dan voor reguliere behandeling.

Artsenvereniging voor homeopathie VHAN

Internationale reacties op www.homeopathie.nl>www.vhan.nl

Voor meer informatie en het gehele artikel zie: http://www.vhan.nl/documents/verhuldewaarheid.pdf

About:

Linkdump:

Links:

Natuurarts.nl
Detox.nl
Antiviraal.nl
Ortho.nl
NGOO.nl
Ode.nl
MBOG.nl
ABNG.nl

Buttons:

Powered byPivot - 1.30.1: 'Rippersnapper'
XML Feed (RSS 1.0)
XML: Atom Feed